การมีสุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา  คุณอาจจะคิดว่าคุณมีสุขภาพที่ดีอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริง มันยังมีอีกหลายส่วนที่เราลืมหรือละเลยที่จะดูแล ลองทำแบบสอบถามของเราที่เกี่ยวกับสุขภาพและไลฟสไตล์การใช้ชีวิตง่ายๆ เพียงแค่ตอบคำถาม 15 ข้อ

คุณอาจจะประหลาดใจกับคำตอบที่ได้ออกมา ซึ่งมันอาจจะช่วยชี้ช่องให้คุณพัฒนาปรับปรุงสุขภาพ ทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจ และที่สำคัญที่สุด คือ การอยู่อย่างสมดุลกับไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพ

คุณอาจถือได้ว่าเป็นพวกที่สุขภาพยังดีเมื่อเปรียบกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันของคุณ

คุณรู้และตระหนักว่าอะไรมีผลต่อสุขภาพ แม้ว่าในบางครั้ง คุณอาจใช้ชิวิตแบบละเลยไปบ้าง อย่าหย่อนยานละเลยไปนานเกินคุณน่าจะปรับปรุงสุขภาพคุณให้ดีขึ้นได้มากกวานี้

เพื่อสุขภาพของคุณที่ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ