ชุดรายการตรวจ "เตรียมพร้อมก่อนรับวัคซีนโควิด-19"

ร่างกายคุณโอเคไหม!? หรือ สุขภาพคุณพร้อมหรือยัง? ตรวจสุขภาพไว้ก่อน ประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
ให้พร้อมก่อนรับวัคซีนโควิด-19
เพราะเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่หายไปไหน “ตรวจก่อน ป้องกันได้ ลดการแพร่กระจายเชื้อ” สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ที่พาธแล็บ
สำหรับคนที่ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีโรคประจำตัวแฝงอยู่ เพราะโรคเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงหากได้รับเชื้อ และเพื่อวางแผนร่างกายให้แข็งแรง พร้อมรับการรับวัคซีนต่อไป