โปรโมชั่นเบาหวาน… อย่าเบาใจ

เช็คให้ชัวร์ก่อนสาย ภัยร้ายจากเบาหวาน
สามารถป้องกันได้

พันธุกรรม พฤติกรรมการรับประทานอาหาร โรคอ้วน และอายุ ล้วนแล้วแต่เป็นต้นเหตุการเกิดโรคเบาหวาน ภัยร้ายอันนำมาซึ่งโรคแทรกซ้อน เช่น โรคตา โรคไต โรคหัวใจ และโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด โดยปัจจุบันเบาหวานได้กลายเป็นโรคที่พบมากในคนไทย ดังนั้น การตรวจคัดกรองคือหนทางการเฝ้าระวัง อีกทั้งหากมีการตรวจพบความเสี่ยงยังช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน และควบคุมปริมาณอาหารให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมได้

ทำไมต้องตรวจหาความเสี่ยงโรคเบาหวาน:

  • เพื่อป้องกันดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคเบาหวานที่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อระบบร่างกายให้เสียหายได้ เช่น การเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดตีบหรืออุดตัน การเกิดโรคไต ระบบเส้นประสาทเกิดความเสียหายกับการสูญเสียความรู้สึก ความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร ความเสื่อมของระบบประสาททางเดินกระเพาะปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ ปัญหาสุขภาพช่องปาก สูญเสียการได้ยินและการมองเห็น เป็นต้น
  • เพื่อหาความเสี่ยงโรคเบาหวานไม่ว่าเป็นจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การกินอาหาร การพักผ่อน ความเครียด หรือจากพันธุกรรม  จึงเป็นการประเมินพร้อมวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแก้ไขได้ทันท่วงที ก่อนที่จะเกิดโรคและลุกลามจนยากแก่การรักษาได้

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ตรวจสุขภาพจำนวน 5 รายการ
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีแนวโน้มอาจจะเป็นโรคเบาหวาน เช่น มีบุคคลในครอบครัวมีประวัติโรคเบาหวาน รวมถึงผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูง เป็นต้น
  • เหมาะสำหรับการติดตามผลการรักษาโรคทุก 4-6 เดือน

รายการตรวจเพิ่มเติม:

  • สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19.9)
  • ระดับอินซูลิน/Fasting (INS)
  • ระดับน้ำตาลสะสม 2 สัปดาห์ (Fructosamine)

รายละเอียดการตรวจ

หากต้องการทราบ”คำอธิบายเพิ่มเติม” ของรายละเอียดการตรวจแต่ละรายการ กรุณานำเม้าส์วางหรือคลิกไปที่ “กล่องข้อความสีน้ำเงิน” (ด้านล่างนี้)

ระดับน้ำตาลสะสม 3 เดือน

การทำงานของไต