โปรแกรมตรวจคัดกรอง
การติดเชื้อโควิด-19

เพราะเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่หายไปไหน
“ตรวจก่อน ป้องกันได้ ลดการแพร่กระจายเชื้อ”
“สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว” ที่พาธแล็บ

ตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19
ราคาพิเศษ 2,800.- ✩

รายละเอียดการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19

  • ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR (จากน้ำลาย)

*หมายเหตุ: (‼️ เฉพาะผู้นัดหมายล่วงหน้าและบริการนอกสถานที่เท่านั้น ‼️)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • “สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก” 
  • ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19
  • เก็บตัวอย่างได้ง่ายจากน้ำลาย
  • บริการตรวจด้วยขั้นตอนการที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคในสถานที่ผู้คนรวมตัว
  • ตรวจได้แม้ยังไม่มีอาการ
  • ไม่ต้องตรวจเชื้อผ่านทางโพรงจมูก