Health Promoter

ลาดพร้าว

รายละเอียดงาน แนะนำ/นำเสนอรายการตรวจสุขภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 23-30 ปี วุฒิการ…

Sale Co-ordinator

รายละเอียดงาน ติดต่อตรวจสุขภาพให้กับลูกค้าบริษัท หาลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า คุณสมบัติผู…

Healthcare Assistant (พยาบาล,เทคนิคการแพทย์)

พญาไท

รายละเอียดงาน ให้คำแนะนำ และนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิงหรือชา…

เทคนิคการแพทย์

ลาดพร้าว

รายละเอียดงาน ทำงานในห้องแล็บ ตามที่ได้รับมอบหมายและดูแลงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการของห้องแ…

Personal Healthcare Advisor (พยาบาล,เทคนิคการแพทย์ ประจำศูนย์บริการ)

พัฒนาการ, ลาดพร้าว, สีลม, สุขุมวิท, เพชรเกษม, แจ้งวัฒนะ

รายละเอียดงาน ดูแลให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านสุขภาพให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการประจำสาขาต่างๆ …